Gdzie jesteśmy?  
07-200 Wyszków, ul. Wąska 78 | 07-100 Węgrów, ul. Szymańskiego 11

Wlewy dożylnie z wody utlenionej

Nadtlenek wodoru , rozpada się na wodę i tlen atomowy , co stanowi mocną broń przeciwko wszelkim patogennym wrogom , niezależnie od tego , czy to wirusy, bakterie, grzyby czy jakiekolwiek inne infekcje pasożytnicze. Ponieważ wydziela się przy tym nieodzowny dla komórek aktywny tlen ,jednocześnie wyeliminowany zostaje efekt glikolizy, który powstaje podczas niedotlenienia, na czym cierpią wszystkie reakcje biochemiczne i bioenergetyczne w organizmie, a w pierwszej kolejności mitochondria, które przestają produkować niezbędną dla komórek energię. Tak więc jeśli mitochondria nie otrzymują niezbędnych do właściwego działania pierwiastków , przechodzą na beztlenowy tryb pracy, w rezultacie czego zakłóceniu ulega oddychanie komórki , i , w szczególności, proces powstawania nowych komórek oraz niszczenia martwych i patologicznych. jedną z ważniejszych funkcji organizmu jest podtrzymywanie równowagi elektrolitycznej , czyli homeostazy , lub też równowagi kwasowo-zasadowej. Każde odchylenie od tej równowagi świadczy o procesie zapalnym w organizmie, co ma miejsce w przypadku niedostatecznej ilości tlenu w komórkach i w pierwszej kolejności odbija się na mitochondriach, .Jeśli komórki układu odpornościowego , jego zabójcy – leukocyty i granulocyty -nie produkowałyby nadtlenku wodoru , nasze życie byłoby w ogóle niemożliwe. Oto dlaczego nadtlenek wodoru powinien być obecny w naszym organizmie zawsze w wystarczającej ilości, co niestety z różnych powodów nie ma miejsca. Jak donoszą na przykład dr Fletcher i dr Maalen , u chorych na białaczkę produkcja nadtlenku wodoru jest mniejsza o 70 procent i dopóki nie zostanie przywrócony jego poziom, wyleczenie takiego chorego jest praktycznie nie możliwe.

Użycie nadtlenku wodoru w postaci infuzji dożylnej zostało przeprowadzone we Francji przez lekarza Nenstena w 1811 roku , co ogłoszono w piśmie Lancet,wydawanym przez doktorów Terkliffa i Stebbinga, którzy również(1916 rok) używali wody utlenionej w celu wlewania dożylnego w różnych stanach, z dość dobrym efektem terapeutycznym, metoda ta do dzisiaj nie zyskała szerszego zastosowania.Spowodowane jest to jej prostotą i taniością.

Dowiedziono ,że nadtlenek wodoru uczestniczy we wszystkich bioorganicznych procesach przemiany materii: białek,tłuszczy,węglowodanów,soli mineralnych,a także w tworzeniu witamin, pracy wszystkich układów enzymatycznych,hormonalnych i w wytwarzaniu ciepła w organizmie. Sprzyja również przedostawaniu się cukru z plazmy krwi do komórki bez pomocy insuliny.Jednak oprócz nasycenia organizmu tlenem atomowym,nadtlenek wodoru pełni jeszcze jedną,rolę-utlenia toksyczne substancje.Uściślając,utleniając tłuszcze,odkładające się na ściankach naczyń,nie tylko zapobiega zachodzeniu zjawiska arteriosklerozy,ale i likwiduje je.Utleniające właściwości nadtlenku wodoru są bardzo silne 10-15ml wlać do 1 litra wody , to ilość drobnoustrojów zmniejszy się w niej tysiąckrotnie! Giną przy tym nawet takie patogenne mikroorganizmy, jak zarazki cholery czy duru brzusznego, a także spory wąglika , bardzo wytrzymałe w środowisku zewnętrznym.Zdolność nadtlenku wodoru do efektywnej walki z infekcjami bakteryjnymi,grzybicznymi,pasożytniczymi i wirusowymi,a także do stymulowania pracy układu immunologicznego i powstrzymywania rozrostu nowotworów,udowodniona została przez znaczną ilość badań laboratoryjnych i klinicznych.Po infuzji dożylnej nadtlenku wodoru 0.05procent komórki zabójcy-limfocyty T, odpowiedzialne za intensywność pracy układu immunologicznego-uzyskują większą aktywność.Połączenie nadtlenku wodoru z naświetleniem krwi ultrafioletem wywiera jeszcze silniejszy efekt terapeutyczny, szczególnie w przypadkach chorób związanych z takimi stanami deficytu immunologicznego, jak wirusowe zapalenie wątroby,choroby przewlekłe,bezpłodność,tak zwane AIDS,astma oskrzelowa itd.

Main Menu